ÅRSMØTE 2021

Det innkalles til årsmøte

TORSDAG den 25.mars 2021 kl. 19.00 i kroa i ridehuset

NB! Av hensyn til smittevernsbestemmelser, ber vi at alle melder seg på arrangementet på facebook på BHSK medlemmer