Styret

Styret for 2019, valgt på årsmøte 24.03.2019:

Leder:                  Anne Cathrine (Kine) Menne     tlf. 905 49 163
Nestleder:        Jan Letnes                                              tlf. 932 44 850
Kasserer:          Marius Antonsen                                tlf. 950 71 557
Sekretær:         Julie Leonardsen                                tlf. 984 17 297
Styremedlem: Bitte Grøtte                                         tlf.  404 00 604                   Styremedlem: Nina Meland                                        tlf. 984 76 787                   Styremedlem: Bjørnar Hernes                                  tlf. 934 04 094

Varamedlemmer:
 Lisa P. Breivik                                                                  tlf. 995 85 813
June Bjørnvik                                                                   tlf. 926 67 887

Juniorkontakter:
Lene Dragsten
Sandra Grande Langeng                                                                                          Jenny Stange Johansen

Klubbens virksomhetsplan :  Virksomhetsplan 2016-2019 rev 

Klubbens organisasjonsplan:  org kart BHSK 2018

Klubbens gjeldende lov: 

Legg igjen en kommentar