Referater

 1. Årsmøteprotokoll 2009
 2. Årsmøteprotokoll 2010
 3. Årsmøteprotokoll 2011
 4. Årsmøteprotokoll 2012
 5. Årsmøteprotokoll 2013
 6. Årsmøteprotokoll 2014
 7. Årsmøteprotokoll 2015
 8. Årsmøteprotokoll 2016 
 9. Årsmøteprotokoll 2017
 10. Årsmøteprotokoll 2018
 11. Årsmøteprotokoll 2019
 12. Årsmøteprotokoll 2020
 13. Protokoll årsmøte 2021
 14. Årsmøteprotokoll 2022
 15. Årsmøteprotokoll 2023

ÅRSBERETNINGER

Årsberetning BHSK og BHSK Drift AS 2017 korr.

Årsberetning for 2018 BHSK

Årsberetning for 2019

Årsberetning for 2020

Årsberetning for 2021

Arsrapport-2022-korr.

STYREREFERATER

2009: Styremøte 072009 Referat ref styremøte fra 16 09 2010 MØTEREFERAT NR 08 09

2010ref styremøte 13 12 2010 ref styremøte 15 11 2010 ref styremøte 0310 ref styremøte fra 16 09 2010 ref styremøte juli 2010 ref styremøte referat0110 referat0210

2011:   ref styremøte 30 08 2011 nr 2 ref styremøte 30 08 2011 Referat 7 februar 2011

2012:   Referat 03062012 Referat_140820121 referat131012

2013012013 referat bhsk referat130213 bhsk referat15082013bhsk referat21102013

2014:  Referat 04-25062014 Referat261114 Referat03092014 m endr Referat12052014

2015:  Referat 110115 Referat 121015 Referat 270215 Referat 11052015 Referat 13042015 Referat 15062015 Referat 16032015 Referat 16112015 Referat 17082015

2016: arbeidsmøte 26042016 Referat 040416 Referat 060616 Referat 090516 Referat 04012016

2017: Referat 26012017  Referat 14022017   Referat 13032017  Referat-06.04.17 BHSK   Referat-22.05.17 BHSK Referat styremøte 22.06.17 nr. 6 – 2017 BHSK Medlemsmøte 14. sptember Referat 18.09.17 BHSK Referat-16.11.17 BHSK

2018: Referat 22.01.18 BHSK Referat 19.02.18 BHSK m korr   Referat 12.03.18 Referat 09.04.18  Referat 14.05.18  Referat 11.06.18  Referat 13.08.18   08-18 Referat 17.09 BHSK 09-18 Referat 15.10.18 BHSK 10-18 Referat 19.11 BHSK 11-18 Referat 10.12 BHSK BHSK MEdlemsmøte 09122018

2019: Referat 17.01.2019 Referat 11.02.2019 Referat styremøte 11.03.2019Styremøte 14.10 BruråkStyremøte 18.12.19 BruråkStyremøte 25.11 Bruråk

2020: 01 Styremøte 16.1Bruråk 02 Styremøte 27.02 Bruråk 03 Styremøte 14.03 Bruråk 04 Styremøte 7.5 06 Styremøte 20.8 08 Styremøte 19.10 09 Styremøte 25.11

2021:Styremøte BHSK 01-21 Styremøte BHSK 02-21 Styremøte BHSK 03-21 Styremøte BHSK 04-21 Styremøte BHSK 05-21 Styremøte BHSK 08-21 Styremøte BHSK 09-21 Styremøte BHSK 06-21

2022: Styremøte BHSK 01-2022  Styremøte BHSK 02-2022  Styremøte BHSK 03-2022 Styremøte BHSK 04-2022 Styremøte BHSK 05-2022

2023: Styremøte BHSK 9.1.2023

2024: