Kontakt

Adresse:                 Bratsbergveien 515, Bruråk Gård, 7039 Trondheim

Leder:                       leder@brurak.net

Kasserer:                 kasserer@brurak.net

Sprangutvalg:        sprang@brurak.net

Dressurutvalg:      dressur@brurak.net

Generelle spm:      sport@brurak.net

Oppstalling:           stalldrift@brurak.net

Klubbens kontonummer: 9051.12.64757

Org.nr.: 987 332 573

Klubb nr. Norges Idrettsforbund: 160 10 369

Legg igjen en kommentar