Styret

Styret for 2023/24:

Leder:        Julie Klovholt Leonardsen           tlf. 984 17 297

Nestleder: June Bjørnvik
Styremedlem:  Cathrine Nilsen Vold
Styremedlem: Sverre Smevik                                      

Kasserer: Marthe Valland                 

Varamedlemmer:
Lisa P. Breivik                                                                    
Nina Meland                                                                     

Juniorkontakter:
Ole Christian Helgesen
Sandra Grande Langeng         

Kontrollkomite:      

Kjell Størseth

Ole Hogstad                                                                        

Klubbens virksomhetsplan :  Virksomhetsplan-2022-2025 

Klubbens organisasjonsplan uendret ved årsmøtet : org-plan-2022 

Klubbens gjeldende lov: 

Legg igjen en kommentar