Styret

Styret for 2020, valgt på årsmøte 28.05.2020:

Leder:                  Anne Cathrine (Kine)Menne      tlf. 905 49 163
Nestleder:        Bitte Grøtte                                          tlf. 404 00 604
Styremedlem:  Marius Antonsen                             tlf. 950 71 557
Sekretær:         Julie Leonardsen                                tlf. 984 17 297
Styremedlem: Sverre Smevik                                     tlf.  412 92 059 Styremedlem: Nina Meland                                        tlf. 984 76 787 

Kasserer: Ekstern                 

Varamedlemmer:
 Lisa P. Breivik                                                                  tlf. 995 85 813
June Bjørnvik                                                                   tlf. 926 67 887

Juniorkontakter:
Lene Dragsten
Sandra Grande Langeng                                                                                        

Klubbens virksomhetsplan :  Virksomhetsplan 2016-2019 rev 

Klubbens organisasjonsplan:  org kart BHSK 2018

Klubbens gjeldende lov: 

Legg igjen en kommentar