Årsmøte 2017

Det vises til innkalling til årsmøte av 28.01.18.

Årsmøtet avholdes 4.mars 2018 kl. 18.00 på kroa i ridehuset.

Meld deg gjerne på arrangementet på facebook BHSK medlemmer. Du må ha vært medlem i minst en måned, være over 15 år og ha betalt kontingent for å være stemmeberettiget.

Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Sakliste årsmøte 2017

Årsberetning BHSK og BHSK Drift AS for 2017

Legg igjen en kommentar