ÅRSMØTE 15.03.2020

Det er tid for å gjennomgå året 2019! Årsmøtet avholdes på Bruråk, Bratsbergveien 515 i kroa i ridehuset

SØNDAG 15.mars 2020 kl. 18.00

Vi minner om at for å ha stemmerett må du være min. 15 år – ha vært medlem i minst en måned – og ha betalt kontingent!

Velkommen til alle medlemmer!