ÅRSMØTE 2021

NY DATO FOR ÅRSMØTE

TORSDAG den 6.mai 2021 kl. 18.00-20.00 på teams!

NB! Av hensyn til smittevernsbestemmelser, arrangeres årsmøtet på teams.

Alle som har vært medlem i mer enn 1 mnd. og har betalt kontingent – er velkommen til å delta.

Send mail med påmelding til leder@brurak.net